Om oss

Ideen om et friluftsteater i Kvennstugua startet i 1992, under forberedelser til OL-94 på Lillehammer. OL ga en ny giv og økt engasjement omkring lokale kulturaktiviteter, og Tor Ola Engen og Steinar Kjeverud i Vallset fikk en god ide. I første omgang som et innslag i forbindelse med OL, men endte opp med Kvennstuguteatret, som siden den gang har hatt forestilling 2.helgen i juni hvert år siden 1994.

Styrets sammensetning 
Fem lokale lag (Vallset sanglag, Stange og Vallset musikkforening, Vallset folkedanslag, Vallset trekkspillag og Romedal og Vallset husflidslag) startet «Hu Dagmar prosjektet» i samarbeid med Hedmark Teater i 1993. Det ble bestemt at Kvennstugua skulle bli spillarena, og Vallset kulturstier ble også med som eiere.

Studio 19 fra Hamar, har siden oppstarten (1994) sørget for god lyd på alle våre forestillinger.
Kvennstuguteatret er nå et samarbeid mellom 7 lag og foreninger i Vallset. En representant fra hvert av disse lagene og økonomileder danner styret. Dugnadsinnsatsen er stor i Kvennstuguteatret, og medlemmene av eierlagene gjør en stor innsats. I tillegg er det også enkeltpersoner utenom lagene som er med. Uten dugnaden ville ikke Kvennstuguteatret eksistert.

Styret:
Leder    (Vallset sanglag)                                                                             Gunvor Kari Amundsen
Økonomiansvarlig  (Vallset kulturstier)                                                Magne Engeskaug
Sekretær Stangebygdenes Musikkforening                                        Marit Nordhagen
Romedal og Vallset jente- og guttekorps                                             Heidi Venholen
Vællsetrevyen                                                                                                  Even Engen
Vallset kulturstier                                                                                           Erik Norstad
Vallset sanglag                                                                                                 Tonje Holar
Vallset trekkspillag                                                                                        Jan Arne Berg
Romedal og Vallset husflidslag                                                                Åse Strand
Skuespillerrepresentant                                                                             Anne Rita Gjenga
Revisor                                                                                                               Randi L. Engen, Jan Lundsbakken
Pr-komitè: Magne Engeskaug,  Anne Rita Gjenga, Even Engen, Gunvor Kari Amundsen                     WEB: Mette Bjertingstad