Romedal og Vallset jente- og guttekorps

Romedal og Vallset Jente- og Guttekorps har medlemmer fra fire barneskolekretser i bygda. Vallset, Åsbygda, Solvin (Romedal) og Breidablikk (Ilseng). Korpset har i dag ca 50 medlemmer i alderen 9 til 19 år.

Korpset øver hver mandag fra 17.30 til 20.30 på Romedal ungdomsskole. Vi er et aktivt korps som har mye moro, både sosialt og musikalsk.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside: www.rvjgk.no