Væillsetrevyen

Revygruppa startet opp i 2004 etter ideer sentrale medlemmer av gruppa har snakket om noen år. Responsen har vært overveldende og det har vært helt utsolgt de fleste forestillingene.

Det er vesentlig egenprodusert stoff vi serverer av monologer, sanger og sketsjer.
Revygruppa ble tilsluttet Kvennstuguteatret da det var naturlig å nytte den eksisterende organisasjonen, og fikk navnet Kvennstugurevyen. På årsmøtet i Kvennstuguteatret 2010 ble det vedtatt, etter forslag satt fram av revygruppa, at gruppa skal være et sjølstendig lag under Kvennstuguteatret. Revygruppa har en representant i styret i Kvennstuguteatret og støtter aktivt oppsetningene i Kvennstuguteatret.

Målgruppe for Væillsetrevyen er alle revyinteresserte,som kan tegne seg som medlemmer, og formålet er å sette opp en revy første uka i november hvert år. Vi ønsker å få fram og støtte nye talenter innen sang, musikk, tekstforfattere og og framføring av revystoff. Overskudd fra revyene settes inn på et fond som skal være til nytte for kulturlivet i Vallset.

Vi har egen hjemmeside, klikk her. Her finner du mer Fra våre oppsetninger.
FACEBOOK
YOUTUBE