Vallset sanglag

Vallset sanglag – et blandet kor med lange tradisjoner i bygdas kulturliv

 Styret:
Leder:             Jan Sigmund Jensen
Nestleder      Gunnhild Slåtten
1. vara             Inger Marie Bretten
2.vara              Tonje Holar
Kasserer:         Terje Breirem
Sekretær:        Bettina Franz
Styremedlem:  Eilif Bjørnsen
Dirigent fra høsten 2015: Ellen Dorthea Grønberg

Sanglaget deltar årlig i Kvennstuguteatrets forestillinger. Vi har konserter både i kirker og andre steder. Trivelige og artige øvelser, sosiale samvær og gode felles opplevelser.
Velkommen til å være med oss og synge! Det er vitenskapelig bevist at sang er en helsefremmende aktivitet!
Ta kontakt med: Gunvor Kari Amundsen  –  Tlf 92403094