Guldfjeldet

”Guldfjeldet er en komedie om gullets makt over menneskene, og om deres løier er nokså drastiske, er de neppe verre enn mangt vi nyss har sett” sa Ove Ansteinsson i et intervju med ”Oslo Illustrerte” kort før urpremieren på Det Norske Teater i 1927.

”Guldfjeldet” ble også filmatisert i 1941. Se også Wikipedia

Med første verdenskrig og ”jobbetida” friskt i minne satt gullfeberen fortsatt i blodet hos noen og enhver. Med ”Guldfjeldet” skapte Ansteinsson en folkekomedie der det meste er med; saftig humor som vil gi publikum gaplatter. – men også noen alvorlige undertoner med grunn til en smule ettertanke.

Skuespillere og rollefigurer i ”Guldfjeldet”

Skuespiller År Rolle
Magnhild Helene Lersveen 1997, 1998, 2004, 2011  Olea, budeie
Marit Nordhagen 1997, 1998, 2004, 2011  Olaug Benningstad
Even Engen 1997, 1998, 2004, 2011  Hans Benningstad
Guro Evensen 1997, 1998 Randi Benningstad /datter
Ida Merete Fremstad 2004
Marte Syverstuen 2011
Roy Rindal 1997, 1998 Forfatter Erik Aspelin
Håkon Sigernes 2004
Amund Røhr Heggelun 2011
Ole Bjørnar Norstad 1997 Kunstner Sjur Gelt
Sjur Vasaasen 1998
Arnfinn Bjørnsen 2011
Ingeborg Amundrud 1997, 1998 Smiubakkjinta
Kristine Lundsbakken 2004
Andrea Lillemo 2011
Øivind Engen 1997, 1998, 2004, 2011  Nils Røst, amerikaner
Arne Helland 1997, 1998, 2004, 2011  Jørgen Krullerstugun
Hans Arnold Skjønsberg 1997, 1998, 2004 Rasmus Heksvold
Arnfinn Rasmussen 2011
Tore Tollan 1997, 1998, 2004 Kal Kanten, småbruker
Emil Dahl 2011
Steinar Kjeverud 1997, 1998, 2004, 2011  Banksjefen

«De høye herrer»:
2004: Terje Breirem, Hreidar Berget, Magne Engen, Bjørn Fjeldstad, Philip Prydz
2011: Terje Breirem, Hrediar Berget, Magne Engen, Bjørn Fjeldstad