Bjørn Amundrud

Bjørn Amundrud var leder av foreningen Vallset Kulturstier siden starten i 1990 til han døde i 2009.

Arbeidet startet med rydding og merking av stier og oppsetting av infotavler ved kulturminner i utmarka. Han har i foreningens regi skrevet infofolderen ”Turstier i Vallset, kulturminner i utmarka”.

Bjørn er arkitekten bak bygdetunet og friluftsscenen i Kvennstugua. Hele plassen er bygd opp av medlemmer i foreningen Vallset Kulturstier.

Gamle tømmerhus fra forskjellige steder i bygda er plassert her slik at de danner både kulisser og brukshus for friluftsteater. En gruppe frivillige, der grunneier Sverre Hansen har vært tømmermesteren, har gjort alt arbeidet på dugnad.

Bjørn har oppsporet mye av Ove Ansteinssons diktning som tidligere ikke var samlet mellom to permer. Han har sammen med regissør og skuespillere bearbeidet og tilrettelagt for Kvennstuguteatret ”Guldfjeldet”, ”Broder Nikolai”, ”Hu Dagmar” og ”Hansen”. Han har sammen med Vidar Aasen i Stange morsmålsforening, utgitt boka ”Småhistorier om Hedemarksfolk” (2000), en samling småhistorier som Ove Ansteinsson fikk publisert i ulike aviser og ukeblader i tiden 1898 til 1938. Han har også, med bidrag fra flere, skrevet manus til et historiske spill ”Rakariva, vår nære fortid”, som ble oppført i Kvennstugua i 2009 og 2010