Rakariva

Forfatter:                        Bjørn Amundrud
Regi:                                 Anders og Peter Kippersund
Musikalsk ledelse:     Torgeir Ziener
Koreografi                     Bjørg Thorsen Holmen
Lyd                                   Studio 19, Hamar

Handlingen tar utgangspunkt i lokale hendelser i 1850 bl.a beskrevet av Terje Moshaug  i hans hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo 1976. ”Thranittene i Romedal og Vallset. En sosialhistorisk analyse.”
Ved hjelp av noen glimt fra annen lokal historie og noen scenebilder fra Ove Ansteinssons, Vidar Sandbecks og Eilert Sundts produksjoner, har Bjørn Amundrud satt sammen et friluftsspill for Kvennstuguteatret  i Vallset.Forestillingen starter med ”Riva” av Ove Ansteinsson, en komedie i én akt. Det er trussel om tvangsauksjon og det handler om en mann, ei kone, en lensmann og ei rive.
”Thranitteropprøret” i Vallset i 1850. Den nystiftede Tomter Arbeiderforening med tilslutning fra landarbeidere, innerster, husmenn, småbrukere og gardbrukere stopper en tvangsauksjon hos Mons Urmaker Haraseteie.  Med 22-åringen Martinus Andersen Amundrud i spissen  drives lensmannsdeng og  medhjelper fra huset til Mons, og tvangsauksjonen stoppes  på ”voldsomt sett”. Dette får selveste majesteten i Stockholm, unionskongen Oscar I, til å reagere, da dette er det første alvorlige forsøk på å ”trosse lovenes hellighet”.Sedelighetstilstanden i bygda, med nattløperi og lausunger som resultat, oppleves blant annet gjennom bidrag fra Eilert Sundts avhandling ”Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge ” (1857). Fattigdom, erotikk, gudstro og tvil, og drømmen om ei framtid der alle er like mye verdt er et gjennomgående tema i handlingen. Det er en handling  med humor og alvor, blant annet hentet fra Vidar Sandbecks barnebøker og romanene ”Anitras dans” og ”Månen lo over Ravneberget”.

Link til programmet for Rakariva i 2010: Program2010 Rakariva

Skuespiller År Rolle
Magnhild Lersveen 2009, 2010 Matja Millomlykkja,med bundingen
Arnfinn Rasmussen 2009, 2010 Mons Christensen Haraseteie
Yngve Sørli 2009, 2010 Bernt Millom, gardbruker,
Åshild Klafstad 2009, 2010 Josefine Millom
Arne Heimdal 2009, 2010 Sognepresten
Jonas Jeremias Tomter 2009, 2010 Martinus Andersen Amundrud
Lars Standerholen 2009, 2010 Peder Nilsen Millomholen
Martin Rosenlund 2009, 2010 Christian Monsen Haraseteie
Kristin Henriksen 2009, 2010 Tjenestejinte
Christine Holmen Jenssen 2009, 2010 Tjenestejinte
Thea Evenrud 2009, 2010 Tjenestejinte
Ann Iren Volungholen 2009, 2010 Mari Olsdtr. Millomrønningen
Amund Hågenrud 2009, 2010 Per Engebretsen Millomhagen
Anders Såstad 2009  Anders Pedersen Millomstad
Amund Røhr Heggelund 2010
Tove Brovold Vasaasen 2009, 2010 Gudrun
Even Engen 2009, 2010 Lensmannen
Emil Dahl 2009, 2010 Lensmannsdrengen
Willy Rustad 2009  Gammel-Jon Millomlykkja
Bjørn Fjeldstad 2010
Marte Syverstuen 2009, 2010 Anne Olsdtr. Fosseie
Anders Lillemo 2009, 2010 Lars Olsen Millommoen
Ole Dahl 2009, 2010 Svend Jonsen Millomlykkja