Kvennstugua Bygdetun og Turstier


Vallset Kulturstier har skiftet navn og logo,
Kvennstugua Bygdetun og Turstier

Ta en tur til trivelige Kvennstugua og besøk landhandleren og de andre husene på tunet. Har du lyst til å gå en tur, er det fine merkede turstier. Vi selger også vårt nye turkart, dette kan du også få kjøpt på YX i Gata. Det er gratis inngang til museene og underholdningen, men kjøp gjerne lodd i vårt lotteri.     Mer om program for 2019: forside_2019_3mm

2019: åpent hver søndag fra 5.mai til 6.oktober 2019 – kl. 11.00-15.00
Alle museumshusene på tunet er åpne (m/salg av kaffe /vafler/saft), gammeldags Landhandel med betjening. Landhandelen har samme åpningstider, men siste dagen er 22.september. Fra og med 8 .juni til og med 12.juni forestillinger med Kvennstuguteatrets jubileumsforestilling «Hu Dagmar».

FACEBOOK

Kvennstugua i Vallset er et lite bygdetun bygget opp av frivillige, der det i tidligere tider var kvernbruk og sagbruk. Stedet drives og vedlikeholdes av Kvennstugua Bygdetun og Turstier.

Det var stor aktivitet langs Fosselva i mange år        På midten av 1800-tallet var det til sammen 7 kvernbruk, 5 sagbruk, 1 vadmelsstamperi, 1 fargeri, et garveri og flere smier langs en liten strekning ved Fosselva. Dette var i vasshjulets tid, da vannfallenes energi ble overført via vasshjulet til kvernsteiner, oppgangssager, hammer og belg i smia, og til løfting av stampestokkene i stamperiet. På denne tiden ble det også etablert flere boplasser i området. De fleste var husmannsplasser under de nærmeste gårdene. Folkene på husmannsplassene hadde arbeid i virksomheten langs elva, på hovedgårdene og i skogen, i tillegg til at de hadde sitt egen lille bruk. Mange av plassene ble fraflyttet rundt år 1900 da mange reiste til Amerika.

Virksomheten langs elva ført til et rikt nettverk av kommunikasjonsårer i området, de fleste i form av gangstier, men noen utbygd til hestetransport av ved, tømmer og trematerialer og korn og mjøl.

I 1911 ble det bygd demning øverst i elva, vannet ble ført i rør ned til to kraftstasjoner ved Foss. Det ble elektrisk strøm som kunne føres fram til virksomheter i Stange og Ottestad, blant annet Stange Meieri. Vasshjulets tid var etter hvert forbi, men mange minner ligger der.

Det er dette rike stinettet, ”datidens internett”, sammen med en lang rekke kulturminner, de fleste i form av steinmurer, på gamle hustufter eller anleggsplasser, som var foranledningen til at Foreningen Vallset Kulturstier ble stiftet (endret i 2019 til Kvennstugua Bygdetun og Turstier). Foreningen har som punkt 1 i sin formålsparagraf: ”Å arbeide for å fremme aktivt, naturvennlig friluftsliv, og tilrettelegge informasjon om natur, miljø og lokal historie.”

Kvennstugua ligger der søndre Amundrud kvern – og sagbruk lå tidligere. Etter at frivillige hadde ryddet og merket gamle ferdselårer i området, og satt opp informasjonstavler ved gamle kulturminner, kunne de samme frivillige i samråd med kommunen, starte med å flytte et gammelt falleferdig tømmerhus fra Ilseng til stedet der den gamle kverna sto. Etter det har det skjedd mye på tunet med bl.a låven, skolestua, stabburet, landhandelen, nye tribuner etc. Alt satt opp av frivillige!